Nieuws

Laatste nieuws

Winkeliers en bewoners maken bezwaar tegen komst Nibbles

WPRI wil met het aantrekken van een aanvullende horecaonderneming het kwalitatieve horeca-aanbod verbreden en verbeteren om meer keuze te bieden aan het winkelende publiek en werknemers uit de omgeving. Dit stimuleert de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum,...

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomst nader beschouwd

Begin juni jl. hebben gemeente Den Haag en WPRI de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met betrekking tot de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt ondertekend. In deze SOK zijn de afspraken uit het zogeheten projectdocument – dat op 15 februari jl. door de toenmalige...

Lees meer

Overleg WPRI met VvE’s: de stand van zaken

In het projectdocument dat in februari 2018 is vastgesteld, is opgenomen dat de bij het project betrokken VvE’s moeten instemmen met het plan voor herontwikkeling van het kopgebouw, waarin momenteel Albert Heijn en In de Tussentijd zijn gevestigd. De afgelopen maanden...

Lees meer

Memo n.a.v. vergadering Commissie Ruimte d.d. 1 februari 2018

Bij de bespreking van het raadsvoorstel ‘Grondexploitatie Winkelcentrum Duinzigt (Willem Royaardsplein)’ op 1 februari jl. door de Commissie Ruimte kwamen enkele onderwerpen aan bod waarover kennelijk nog steeds vragen en/of misverstanden bestaan. Om voorafgaand aan...

Lees meer