Planning

Vooruitblik

De ideale planning – zonder rekening te houden met eventuele bezwaar- en beroepsprocedures – ziet er als volgt uit:

 

Zomer 2017

Onderhandelingen over – en ondertekening van – de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Den Haag.

 

Zomer 2017 – zomer 2018

  • Doorlopen ruimtelijke ordeningsprocedures en aanpassing van het bestemmingsplan;
  • Uitwerking schetsontwerp gebouwen naar Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO);
  • Uitwerking ontwerp openbare ruimte.

 

Zomer 2018 – eind 2018

Voorbereiding start bouw, waaronder de aanbesteding en het contracteren van de aannemer.

 

Begin 2019

Bouwrijp maken en start van de gefaseerde bouwwerkzaamheden.

 

Eind 2020

Oplevering van een vernieuwd en toekomstbestendig winkelcentrum.

 

Structureel overleg

Tijdens de diverse ontwerpfases blijft WP Retail Invest structureel overleg voeren met vertegenwoordigers vanuit de buurt en met de winkeliers. De gemeente Den Haag zal hierbij het voortouw nemen richting de bewoners, WP Retail Invest richting de winkeliers.