Ontwerp

Toelichting op het plan

Het huidige planontwerp is het resultaat van intensief overleg met wijkvereniging Benoordenhout, diverse bewonersorganisaties (VvE’s), de winkeliers en de gemeente. Op grond hiervan is het oorspronkelijke plan op tal van punten bijgesteld, terwijl de gemeente na ruggespraak met de buurt ook de Nota van Uitgangspunten op een aantal punten wijzigde.

Het plan omvat in grote lijnen de volgende elementen:

  1. Sloop van de vrijstaande paviljoens;
  2. Aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen;
  3. Realisatie van een ondergrondse parkeergarage;
  4. Nieuwbouw van winkels en appartementen tegenover de huidige winkelstrip;
  5. Uitbreiding en renovatie van de huidige winkelstrip aan voor- en achterzijde;
  6. Herinrichting van het plein met onder meer bomen, een paviljoen en terrassen.

Uiteraard worden op het plein ook de nodige voorzieningen getroffen voor Döner Take Away, De Bloemendoos en Vis en snacktiek Duinzigt.

>> Bekijk de presentatie voor het volledige plan.

Markante nieuwbouw

Het nieuwe gebouw krijgt een trapsgewijze opbouw. Aan de Esther de Boer-van Rijklaan komt één woonlaag met twee appartementen boven de winkels. Het middendeel aan het plein krijgt – net als de huidige winkelstrip – twee woonlagen.

Datzelfde geldt voor de zijde tegenover de Amerikaanse kerk. Aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan krijgt het gebouw een beperkte derde woonlaag met twee appartementen. Hier bereikt het gebouw een maximale hoogte van circa 14 meter. Daarmee heeft de derde woonlaag een essentiële stedenbouwkundige functie als herkenningspunt voor het plein en vormt het een krachtig accent tussen de andere – zelfs hogere – gebouwen in de straat.

Functionele aspecten

Met de toevoeging van de nieuwbouwappartementen aan het ontwerp worden de levendigheid en leefbaarheid van het winkelcentrum buiten de openingstijden van de winkels vergroot.

Dat zal de sfeer op het plein beslist ten goede komen. Daarnaast wordt hiermee tegemoetgekomen aan de grote vraag naar kwalitatief hoogwaardige appartementen in Benoordenhout.

Tot slot draagt de verkoop van appartementen bij aan de noodzakelijke dekking voor de investeringen.

Beperkte hoogte

Door de beperkte hoogte van het middendeel van het nieuwe gebouw zullen de maisonnettes boven de huidige winkelstrip aan de pleinzijde geen hinder ondervinden van verminderde bezonning. De bewoners van de maisonnettes krijgen zelfs de mogelijkheid om – aansluitend op de galerij aan de Nyelantstraat – bovenop de nieuwe uitbouw van de winkelstrip een zonneterras op het zuidwesten te realiseren.