Ontwerp

Willem Royaardsplein
als ontmoetingsplek

Uit gesprekken met buurtbewoners, de klankbordgroep, de ondernemers en de gemeente is duidelijk naar voren gekomen dat het plein voor de buurt een belangrijke sociale functie vervult. Daarom volgt het plein in het ontwerp de huidige contouren en wordt het zelfs wat ruimer van opzet. Om objectief te kunnen vaststellen of het plein groter of kleiner wordt ten opzichte van de huidige situatie, is het uiteraard belangrijk om te weten welke ruimte wel of niet tot het plein mag worden gerekend.

Formeel behoort de ruimte onder de luifels en tussen de paviljoens niet tot het plein. Voor een objectieve vergelijking mag deze ruimte dus niet aan de pleinmaat worden toegerekend. Belangrijker is echter de vraag of het plein – vergeleken met andere goede en bekende pleinen in onder meer Den Haag – voldoende ruimte biedt voor een aantrekkelijke en gezellige inrichting. En dát is absoluut het geval.

De gezelligheid blijft

Conform de wensen van de gemeente, de buurt en de ondernemers behoudt het nieuwe plein de huidige sfeer. Zelfs al krijgt het plein een wat meer open karakter in de richting van de Theo Mann-Bouwmeesterlaan, het blijft intiem en kleinschalig. Ook komen er voldoende mogelijkheden voor horeca met terrasjes. En vanzelfsprekend zal bij de herinrichting van het plein ook de nodige zorg worden besteed aan het herstellen van het groene karakter. Kortom: ook ná de herontwikkeling zal het Willem Royaardsplein een fijne ontmoetingsplek voor jong en oud zijn!