Directeur Ontwikkeling & Realisatie Henk Harms van gemeente Den Haag en de drie partners van WP Retail Invest (WPRI) – Kees Holthuijsen, Roderik Lüschen en Gert-Jan Veldkamp – hebben op donderdag 7 juni jl. tijdens de vastgoedbeurs PROVADA in de Amsterdamse RAI de samenwerkingsovereenkomst (SOK) ten aanzien van de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt aan het Willem Royaardsplein ondertekend. “Een langgekoesterde wens om dit winkelcentrum en haar omgeving de Haagse allure die het verdient weer terug te geven, gaat eindelijk in vervulling”, aldus projectleider Henk Hansen van de gemeente.

Inhoud SOK
De SOK omvat de concrete afspraken tussen partijen omtrent het voorbereiden en realiseren van de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum met bijbehorende parkeervoorziening en een aanvullend programma van in totaal 39 appartementen – alsmede de herinrichting van het openbaar gebied – en waarborgt daarmee de belangen van alle partners.

Mijlpaal
“Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke mijlpaal bereikt in een complex ontwikkelingsproces”, aldus Gert-Jan Veldkamp van WPRI. “Daaraan is een lange voorbereidingsperiode en een intensief, maar uiteindelijk vruchtbaar participatietraject voorafgegaan. Nu deze stap is gezet, kunnen we het bouwplan verder gaan uitwerken, samen met de belangrijkste stakeholders. Voor de realisatie daarvan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.” De gemeente streeft ernaar om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning eind 2018 gecoördineerd ter visie te leggen.

Vertrouwen in de toekomst
Roderik Lüschen: “Nu de SOK is getekend, kan na tientallen jaren van plannenmakerij, ook door vorige eigenaren, eindelijk écht werk worden gemaakt van het verbeteren van het winkelcentrum. En dat is goed nieuws voor winkeliers én klanten, want een gevarieerd en eigentijds winkelaanbod met goede trekkers zorgt voor meer klanten en waarborgt daarmee een gezond ondernemersklimaat. WRPI en de gemeente Den Haag zien de toekomst van het Willem Royaardsplein dan ook met vertrouwen tegemoet.”


V.l.n.r.: Roderik Lüschen (WPRI), Gert-Jan Veldkamp (WPRI), Henk Harms (gemeente Den Haag) en Kees Holthuijsen (WPRI)