De gemeenteraad van Den Haag heeft donderdag 15 februari jl. met een overgrote meerderheid ingestemd met het Raadsvoorstel Grondexploitatie Winkelcentrum Duinzigt. Daarmee is na 30 jaar plannenmakerij de impasse doorbroken en kan WPRI haar plannen voor de herontwikkeling van het winkelcentrum verder uitwerken.

Begin vorig jaar stelde de gemeenteraad de gewijzigde Nota van Uitgangspunten vast. Vervolgens is achter de schermen hard gewerkt aan het opstellen van een projectdocument en de bijhorende – niet openbare – grondexploitatie. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het raadsvoorstel, kunnen WPRI en de gemeente de gesprekken voortzetten en de samenwerkingsovereenkomst afronden.

Vier moties
Voorafgaand aan de stemming over het raadsvoorstel dienden VVD en CDA in totaal vier moties in met betrekking tot:

  • het informeren van de gemeenteraad over de Branche Advies Commissie en de wijze waarom invulling kan worden gegeven aan de wens van de buurt voor twee subtrekkers in plaats van één tweede trekker (motie J1);
  • het informeren van de gemeenteraad over afspraken bij het voorlopig ontwerp met betrekking tot (onder meer) de verkeers- en parkeerproblematiek (motie J2);
  • het opnemen van afspraken in de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot tijdens de bouwfase te nemen maatregelen om overlast te beperken en de bezoekersstroom zoveel mogelijk in stand te houden (motie J3);
  • het invoeren van een winkelstraatregime (betaald parkeren) voor het parkeerterrein nabij het winkelcentrum (motie J4).

Nadat alle moties werden aangenomen, stemde de gemeenteraad in overgrote meerderheid in met het raadsvoorstel.

Weg vrij voor concrete afspraken en concrete plannen
Wethouder Joris Wijsmuller tijdens de raadsvergadering: “We zijn al dertig jaar voornemens – en dat is ook echt nodig – om te investeren in dit belangrijke wijkwinkelcentrum, om te zorgen dat het ook een heel lange toekomst zal hebben. Ik ben heel blij dat we hier nu staan om daar een belangrijk besluit over te nemen. Met dit projectdocument en met de grondexploitatie die erbij hoort kunnen we nu ook écht concreet stappen maken, kunnen er concrete afspraken gemaakt worden en contracten worden gesloten, ook met de ondernemers. En dus kunnen er ook concrete plannen gemaakt worden waar uiteindelijk VvE’s hun goedkeuring aan kunnen verlenen, of niet. Als de gemeenteraad een positief besluit neemt over dit raadsvoorstel, kan dit nu eindelijk goed ter hand worden genomen.”