Nieuws

Laatste nieuws

Update projectwebsite winkelcentrum Duinzigt online

Vandaag is de volledig geactualiseerde projectwebsite van winkelcentrum Duinzigt online gegaan. Het ontwerp is ongewijzigd gebleven, maar de inhoud is volledig herzien. Zo bevat de website niet alleen de meest recente projectplanning, maar ook een plattegrond met de...

Lees meer

Open brief aan gemeenteraad Den Haag

Op maandag 1 oktober jl. heeft WPRI de gemeenteraad van Den Haag per brief geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt en het overleg met de ambulante ondernemers. In de brief worden de volgende onderwerp belicht:...

Lees meer

EXTRA INLOOPBIJEENKOMST 13 september a.s.

Op speciaal verzoek zal op donderdag 13 september a.s. in Woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren een EXTRA inloopbijeenkomst plaatsvinden. De locatie voor deze inloopmiddag is gelegen op de begane grond en dus optimaal toegankelijk voor iedereen die wat minder goed...

Lees meer

Aankondiging inloopavond 10 september a.s.

Op maandag 10 september a.s. vindt in ‘In de Tussentijd’ een informatieve inloopavond plaats. Tijdens deze avond presenteren WPRI en de gemeente onder meer de volgende aspecten van de herontwikkeling: Voorlopig Ontwerp van het nieuwe pleingebouw en het kopgebouw...

Lees meer

Winkeliers en bewoners maken bezwaar tegen komst Nibbles

WPRI wil met het aantrekken van een aanvullende horecaonderneming het kwalitatieve horeca-aanbod verbreden en verbeteren om meer keuze te bieden aan het winkelende publiek en werknemers uit de omgeving. Dit stimuleert de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum,...

Lees meer