Nieuws

Laatste nieuws

Inloopbijeenkomst dinsdag 26 september

Op dinsdag 26 september a.s. vindt in de American Protestant Church Of The Hague een open inloopbijeenkomst plaats. De gemeente en WP Retail Invest (eigenaar van het winkelcentrum) informeren belangstellenden op deze avond over de plannen voor het winkelcentrum én het...

Lees meer

Ontwerp-bestemmingsplan Willem Royaardsplein ter inzage

Om de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt planologisch mogelijk te maken, liggen het ontwerp-bestemmingsplan Willem Royaardsplein, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-beschikking Wet geluidshinder - hogere grenswaarden geluid sinds dinsdag 12 september...

Lees meer