Bij de bespreking van het raadsvoorstel ‘Grondexploitatie Winkelcentrum Duinzigt (Willem Royaardsplein)’ op 1 februari jl. door de Commissie Ruimte kwamen enkele onderwerpen aan bod waarover kennelijk nog steeds vragen en/of misverstanden bestaan. Om voorafgaand aan de commissievergadering van donderdag 15 februari a.s. – waar mogelijk – de gewenste duidelijkheid te bieden, heeft WPRI de belangrijkste opmerkingen van insprekers, raadsleden en de wethouder in een beknopt memo van toelichting voorzien. U kunt dit memo hier downloaden als pdf.

Inhoud memo
In het memo worden beknopt de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Waarborgen terugkeer van de ambulante handel
  2. Instelling en mandaat Branche Advies Commissie
  3. Horeca op het plein
  4. Onderzoeken naar verkeer, parkeren en bevoorrading
  5. (Afspraken over) communicatie vóór en tijdens de planrealisatie
  6. Tegemoetkoming door WPRI aan ondernemers
  7. Goedkeuring plannen kopgebouw door VvE’s

Stel gerust uw vragen
Heeft u na het lezen van het memo nog vragen? Stel uw vragen dan per mail rechtstreeks aan Gert-Jan Veldkamp of Roderik Lüschen van WPRI. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk persoonlijk antwoord.

Vergadering terugkijken
Via de website van de gemeente Den Haag kunt u de commissievergadering in zijn geheel terugkijken.