De vergadering van de Commissie Ruimte d.d. 18 januari 2018 heeft duidelijk gemaakt dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over diverse aspecten van de herontwikkelingsplannen voor winkelcentrum Duinzigt aan het Willem Royaardsplein. Tegen het einde van de vergadering bleek bovendien dat er iets was misgegaan bij het verstrekken van het Projectdocument aan de leden van de raadscommissie. In het Projectdocument zijn onder meer het projectkader en de randvoorwaarden voor herontwikkeling en de afspraken hieromtrent tussen de gemeente en WPRI vastgelegd. Er is dan ook besloten om de bespreking en vaststelling van het Projectdocument door te schuiven naar de vergadering van de Commissie Ruimte van donderdag 1 februari a.s.

Duidelijkheid vooraf
Om voorafgaand aan deze belangrijke vergadering zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, heeft WPRI de belangrijkste opmerkingen die tijdens de commissievergadering van 18 januari jl. ter tafel kwamen geanalyseerd en in een uitgebreid memo van toelichting voorzien. U kunt dit memo hier downloaden als pdf.

Inhoud memo
In het memo wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Toekomstige positie van de ambulante handel
• Communicatie tussen WPRI en individuele ondernemers
• Instelling Branche Advies Commissie
• Invulling en omvang tweede trekker en hoogte van de nieuwbouw
• Ontwikkeling nieuw kopgebouw
• Aantrekken nieuwe horeca
• Parkeerproblematiek en verkeersafwikkeling
• Communicatie met winkeliers en andere betrokkenen
• Voortgang na het werkbezoek van de raadcommissie in 2017
• Andere geluiden

Stel gerust uw vragen
Heeft u na het lezen van het memo nog vragen? Stel uw vragen dan per mail rechtstreeks aan Gert-Jan Veldkamp of Roderik Lüschen van WPRI. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk persoonlijk antwoord.

Vergadering terugkijken
Via de website van de gemeente Den Haag kunt u de commissievergadering in zijn geheel terugkijken.