Inspraak

Nota van uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten biedt een vastomlijnd kader waarbinnen de herontwikkeling van het winkelcentrum dient plaats te vinden. De nota voorziet onder meer in de randvoorwaarden voor:

  • modernisering van het winkelcentrum;
  • uitbreiding van het winkelbestand;
  • de realisatie van ondergrondse parkeerplaatsen;
  • versterking van de identiteit en de branchering.

Hiermee komt de Nota van Uitgangspunten tegemoet aan de Detailhandelsmonitor van de gemeente Den Haag. De gemeente geeft al jaren aan dat herontwikkeling van het winkelcentrum zeer wenselijk is en dat uitbreiding van het aanbod in zowel dagelijkse als niet-dagelijkse branches tot de mogelijkheden behoort.

Meer weten?
Lees dan de volledige Nota van Uitgangspunten.