Op maandag 1 oktober jl. heeft WPRI de gemeenteraad van Den Haag per brief geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt en het overleg met de ambulante ondernemers. In de brief worden de volgende onderwerp belicht:

  • Opties voor terugkeer ambulante ondernemers
  • Stand van zaken overleg ambulante ondernemers
  • Vervolgtraject
  • Overleg met winkeliers

Benieuwd? Lees dan de gehele brief.

Downloads
Schetsontwerp kiosk Döner Take Away
Schetsontwerp paviljoenunit De Bloemendoos
Situatieschets aangeboden nieuwe locatie De Bloemendoos