Planning

Vooruitblik

De voorlopige planning ziet er – zonder rekening te houden met eventuele vertragende bezwaar- en beroepsprocedures – als volgt uit:

 

Voorbereiding procedure Ruimtelijke OrdeningIndicatie periode

Onderzoeken Q2-2018 t/m Q3-2018

Ruimtelijke onderbouwing Q3-2018 t/m Q4-2018

Opstellen Ontwerp Bestemmingsplan Q3-2018 t/m Q1-2019

Vooroverleg BRO met overheden Q1-2019 t/m Q2-2019

 

Ontwerp bouwplan WP Retail Invest

Voorlopig Ontwerp (VO) Q1-2018 t/m Q2-2018

Definitief Ontwerp (DO) Q2-2018 t/m Q4-2018

Technisch ontwerp (TO) Q4-2018 t/m Q2-2019

 

Ontwerp plein en openbaar gebied

Schetsontwerp + uitgangspunten Q3-2018

Voorlopig Ontwerp Q3-2018 t/m Q1-2019

Definitief Ontwerp Q2-2019 t/m Q3-2019

 

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Coördinatie procedures (32 weken) Q2-2019 t/m Q4-2019

Beroepstermijn  (6 weken) Q1-2020

Procedure Raad van State (32 weken) Q2-2020 t/m Q4-2020

Onherroepelijk worden bestemmingsplan Q1-2020 of na RvS procedure Q4-2020

Onherroepelijk worden omgevingsvergunning Q1-2020 of na RvS procedure Q4-2020

 

Uitvoering

Bouwrijp maken (geen procedure RvS) (16 weken) Q2-2020

Uitvoering (gefaseerd) Q3-2020 t/m Q3-2023

Woonrijp maken en inrichting plein (16 weken) Q1-2022 en  Q3-2023