De buurt is tegen en de meerderheid van de gemeenteraad vooralsnog ook: er moet geen tweede supermarkt komen op het Willem Royaardsplein. Dat bleek woensdagmorgen in een vergadering van de raadscommissie Ruimte. Aan de orde was het plan voor de vernieuwing van het winkelcentrum, dat officieel ‘Duinzigt’ heet. Er komt een nieuwe Albert Heijn (AH), met eronder een parkeergarage en erop woningen. Over die uitgangspunten is iedereen het eens. Maar wat gaat er gebeuren met de leegkomende ruimte van de huidige AH? Pas in een late fase van het overleg over het plan bleek dat projectontwikkelaar WP Retail Invest de winkelruimte wil verhuren aan een ‘tweede trekker’, bijvoorbeeld een Lidl of een Aldi.

“De vlam sloeg in de pan, toen bekend werd dat er een tweede supermarkt komt”, aldus een vertegenwoordiger van de omwonenden. Extra drukte van verkeer en bevoorrading wordt gevreesd. Zowel directeur Gert-Jan Veldkamp van de ontwikkelaar als wethouder Joris Wijsmuller (HSP, ruimtelijke ordening) gaf aan dat twee supermarkten gelden als voorwaarde voor het goed functioneren van een winkelcentrum. Wijsmuller zei wel te willen onderzoeken of de kelder van de oude AH aan de winkelruimte kan worden onttrokken, zodat er slechts ruimte is voor een kleinere zaak. “Maar,” zei hij ook, “in dit plan hangt alles met elkaar samen. Als je een winkel of een woonlaag schrapt, is het financieel niet meer haalbaar.”

Toch verzet een flink deel van de raad zich tegen de tweede supermarkt. De VVD overweegt bij de komende raadsbehandeling een motie in te dienen met als strekking dat er geen tweede ‘super’ mag komen. Arjen Dubbelaar van Groep de Mos was het daarmee eens en sneerde dat Wijsmuller er telkens weer in slaagt bewoners boos te krijgen. Maar daar waren de andere fracties het niet mee eens; zij prezen de wethouder voor de tijd en moeite die hij heeft besteed aan overleg met de buurt en met de ontwikkelaar.

Of de omwonenden werkelijk hun zin krijgen is de vraag. Niet zeker is of de motie van de VVD het uiteindelijk haalt. Zo niet, dan bestaat de kans dat er juridische procedures van de buurt komen. Ook is er nog een ander probleem. De American Protestant Church, die achter het winkelcentrum ligt, vindt dat de nieuwbouw te dicht bij het kerkgebouw komt. Dat zou risico’s opleveren voor de veiligheid. Ook de kerk zou bereid zijn zijn toevlucht te nemen tot de rechter.

Bron: Den Haag Centraal (30-3-2017)