Op Koningsdag verschijnt de tweede editie van de ‘Nieuwsbrief herontwikkeling winkelcentrum Duinzigt’. De nieuwsbrief wordt huis-aan-huis verspreid onder circa 6.500 huishoudens in heel Benoordenhout.

In de nieuwsbrief wordt uitgebreid ingegaan op de beoogde invulling van de huidige locatie van Albert Heijn met een tweede supermarkt of een andere effectieve trekker. Uiteraard wordt ook de mogelijke invloed hiervan op expeditie- en bezoekersverkeer en parkeren belicht.

Daarnaast kunt u meer lezen over de samenwerkingsovereenkomst tussen WP Retail Invest en de gemeente en wordt de planning nader toegelicht. Tot slot kunt u kennismaken met enkele nieuwe winkeliers, komen de maandmarkt en de positie van de ambulante handel op het plein aan bod en krijgt u een ‘sneak preview’ van de geplande nieuwbouwappartementen.