Om belangstellenden optimaal te informeren over de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt lanceerde WP Retail Invest (WPRI) medio april 2017 de projectwebsite winkelcentrumduinzigt.nl. Nu de website exact vier maanden ‘in de lucht’ is, is het interessant om te kijken naar de eerste resultaten.

Vooropgesteld: de bezoekersaantallen zijn uiteraard niet spectaculair, aangezien de website zich richt op een beperkte doelgroep. De cijfers wijzen dat ook uit: circa 80% van de bezoekers komt uit (de omgeving van) Den Haag. We zijn dan ook zeker niet ontevreden. Enkele resultaten lichten we daarom graag voor u uit.

 

Bezoekersverkeer

Tot nu toe hebben bijna 750 mensen de website bezocht. Ruim driekwart daarvan was nieuw, de rest bezocht de website vaker dan één keer. Gemiddeld bekeken bezoekers per sessie ruim drie pagina’s en verbleven ze iets langer dan 2,5 minuut op de website.

 

Leeftijd bezoekers

Ondanks de hoge gemiddelde leeftijd van de bewoners van de wijk Benoordenhout – en dan met name van de buurt Duinzigt – is de gemiddelde leeftijd van de websitebezoekers relatief laag. Van alle bezoekers valt driekwart namelijk in de leeftijdscategorie 18 tot 44 jaar. Het zou vandaag de dag van weinig respect getuigen als we zouden stellen dat dit komt doordat ouderen veel minder online zijn. We denken dan ook dat met name het jongere deel van de bevolking veel belangstelling heeft voor de herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum.

Populaire pagina’s

De meest bezochte pagina is – hoe kan het ook anders – de homepage. Andere populaire onderwerpen op de website zijn de planning, de toelichting op het plan én de aangekondigde opening van bakkerij annex lunchroom De Bakery.

 

Informatieverzoeken

Tot slot blijven regelmatig aanmeldingen binnenkomen van belangstellenden voor hoogwaardige drie- en vierkamerappartementen die boven de nieuwe winkels aan het plein zullen worden gerealiseerd. Dát is een mooie bevestiging dat het huidige plan tegemoetkomt aan de wens van velen om in het mooie Benoordenhout te mogen wonen!