Winkelaanbod

WINKELS VOOR DE DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

Winkelaanbod

Het huidige winkelaanbod omvat een 2.000 m² grote supermarkt (Albert Heijn), een drogist (Etos), een warme bakker, een wijnhandel, een kapsalon, een toko, een stomerij, een lunchroom en een Geldmaat.  Aan de zijde van de Theo Mann-Bouwmeesterlaan wordt het aanbod gecompleteerd door drie ambulante zaken met vis, snacks, Döner, pizza’s en bloemen. Zij hebben geen winkel in het winkelcentrum, maar huren op het Willem Royaardsplein een standplaats van de gemeente Den Haag.

 

Uitbreiding winkelaanbod

Door de uitbreiding van het winkelcentrum kan het winkelaanbod in de toekomst verder worden verrijkt met ontbrekende branches. WPRI heeft het adviesbureau Bureau Stedelijke Planning verzocht om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en te adviseren over winkeltypes die een goede aanvulling zouden kunnen zijn. Daarnaast is de mogelijke invulling van de winkelruimte in het nieuwe kopgebouw – conform de afspraken met de gemeente – uitvoerig besproken in een speciaal hiervoor opgerichte branchering adviescommissie (BAC).

Deze commissie wordt gevormd door afgevaardigden van de winkeliers, de wijkvereniging, de bewoners en Vve’s, de gemeente (Economische Zaken), WPRI, een externe deskundige en een onafhankelijke externe voorzitter. Inmiddels heeft de BAC een advies geformuleerd waarin (onder meer) is weergegeven wat naar mening van de commissieleden de ideale branchering zou kunnen zijn. Zodra de bouw ver genoeg is gevorderd om over te kunnen gaan tot actieve huur zal hierover afstemming zijn tussen WPRI en de BAC.

WPRI zoekt échte ondernemers

Momenteel zijn diverse winkelunits beschikbaar voor (tijdelijke) verhuur. Om het winkelaanbod te versterken, zoekt WP Retail Invest ambitieuze zelfstandig ondernemers en enthousiaste franchisenemers met gevoel voor kwaliteit en service. Momenteel zijn diverse winkelruimten beschikbaar voor (tijdelijke) verhuur. Kies je nú voor een toekomst in winkelcentrum Duinzigt, dan profiteer je tot de oplevering van zeer aantrekkelijke huurvoorwaarden! Neem voor meer informatie contact op met:

Compact Real Estate Services B.V.
(035) 76 76 320
info@compact-res.nl

WP Retail Development & Management BV
(020) 714 77 80
info@wpri.nl

Roderik Lüschen
(06) 29 41 92 85
roderik@wpri.nl

Verzorgingsgebied

Het primaire verzorgingsgebied van winkelcentrum Duinzigt beslaat een belangrijk deel van de wijk Benoordenhout. Tot het secundaire verzorgingsgebied behoren enkele omliggende wijken en buurten, inclusief de zuidrand van Wassenaar en de oostrand van Scheveningen. Op loopafstand zijn diverse bekende instellingen gevestigd, zoals TNO (circa 750 fte’s), instituut Clingendael (circa 100 fte’s), het NATO-complex (circa 500 fte’s) en het Internationaal Strafhof  (circa 1.200 fte’s). Benoordenhout heeft ruim 13.500 inwoners, waaronder relatief veel expats. Ook het aantal actieve senioren is – zeker in de buurt Duinzigt – bovengemiddeld. Datzelfde geldt voor het gemiddelde besteedbaar inkomen, dat hoog is in vergelijking met de gehele stad Den Haag.

Impressie nieuwe situatie

A | Nieuwe winkelruimte t.b.v. verplaatsing supermarkt (2.150 m² bvo)
B | Nieuw paviljoen (50 m² bvo)

C | Nieuw paviljoen (170 m² bvo)
D | Nieuwe winkelruimte (1.125 m² bvo) (nader in te vullen)