WPRI wil met het aantrekken van een aanvullende horecaonderneming het kwalitatieve horeca-aanbod verbreden en verbeteren om meer keuze te bieden aan het winkelende publiek en werknemers uit de omgeving. Dit stimuleert de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum, waardoor er meer klanten komen en het ondernemersklimaat verbetert. Daarom heeft WPRI onlangs met Nibbles food & drinks – bekend van de Bankastraat – een overeenkomst gesloten voor de verhuur van de helft van het winkelpand Willem Royaardsplein 5-6 (voorheen slijterij Van Riel).

Geen extra horecavoorzieningen op het plein
De ruimte moet hiervoor worden gesplist en er moeten bouwkundige werkzaamheden worden verricht. De huurder heeft voor deze werkzaamheden een omgevingsvergunning (voorheen bekend als bouwvergunning) van de gemeente verkregen. Tegen deze omgevingsvergunning hebben de winkeliersvereniging en een aantal bewoners van de VvE Theo Mann-Bouwmeesterlaan 19/49 echter bezwaarschriften ingediend. De voornaamste reden: de bezwaarmakers willen geen extra horecavoorzieningen op het plein uit vrees voor overlast. Nibbles valt echter in de categorie lichte horeca, heeft een eenvoudige lunchkaart en sluit rond 20.00 uur haar deuren. De zaak is daarmee ondersteunend aan de winkels. Bovendien zal bij de verbouwing rekening worden gehouden met eventuele geluidsoverlast, onder meer door de vloer zwevend te laten leggen.

Vervolgprocedure
In reactie op de bezwaarschriften heeft de gemeente Den Haag een verweerschrift opgesteld. Vervolgens heeft op dinsdag 3 juli jl. een hoorzitting plaatsgevonden. Naar aanleiding hier zal de hoorcommissie – naar verwachting na het zomerreces – een advies aan het college van B&W uitbrengen. Op basis van dit advies kan het college de verleende vergunning handhaven, aanpassen of intrekken. WPRI ziet deze procedure met vertrouwen tegemoet en zal zich inspannen om tot een voor de betrokken partijen passende oplossing te komen.