WINKELCENTRUM
DUINZIGT

Nieuwe impulsen voor het Willem Royaardsplein

Over winkelcentrum Duinzigt

Winkelcentrum Duinzigt dateert uit de jaren ’70 en is gesitueerd aan het Willem Royaardsplein, een geliefde ontmoetingsplek voor de bewoners van Duinzigt. Deze buurt maakt deel uit van de wijk Benoordenhout en ligt aan de noordoostrand van Den Haag.

Om beter te kunnen inspelen op de wensen van de huidige én toekomstige bewoners binnen het verzorgingsgebied, heeft eigenaar WP Retail Invest (WPRI) een herontwikkelingsplan voor het buurtwinkelcentrum uitgewerkt. Dit plan komt tegemoet aan de Detailhandelsmonitor van de gemeente Den Haag, die al jaren aangeeft dat herontwikkeling van het winkelcentrum zeer wenselijk is.

Uitvoering van het plan geeft winkelcentrum Duinzigt weer een eigentijdse uitstraling en zorgt voor een volwaardig winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen en diverse aanvullende branches. Het resultaat: een aantrekkelijk boodschappencentrum voor de komende 15 tot 20 jaar.

Voortgang van het project

Om winkelcentrum Duinzigt weer toekomstbestendig te maken, zijn al heel wat belangrijke stappen gezet, zoals het vaststellen, aanpassen en goedkeuren van de Nota van Uitgangspunten, het goedkeuren van de grondexploitatie en het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling door WPRI en de gemeente. Eind 2022 is bovendien het definitief ontwerp (DO) voor de herontwikkeling goedgekeurd door de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente.

Op 12 september 2023 is met het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan Willem Royaardsplein, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-beschikking Wet geluidshinder – hogere grenswaarden geluid een belangrijke nieuwe stap in het proces gezet. In het tekstblok hiernaast leest u wat deze procedure inhoudt.

Blijf op de hoogte

Als ervaren retail- en vastgoedspecialisten begrijpen we dat onze plannen voor winkelcentrum Duinzigt – úw winkelcentrum – vragen kunnen oproepen. We willen u daarom graag zo goed mogelijk informeren. Bezoekt u regelmatig deze website, dan blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Heeft u een vraag of bent u benieuwd naar de voortgang? Kijk dan ook eens op de pagina Vraag en Antwoord. Vindt u hier niet het antwoord dat u zoekt? Stel uw vraag dan rechtstreeks aan ons, dan krijgt u zo snel mogelijk een reactie.

Ter inzage leggen: dit houdt het in

Om de renovatie van winkelcentrum Duinzigt en het Willem Royaardsplein mogelijk te maken, moet een officiële procedure voor de goedkeuring van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure is het ter inzage leggen van alle onderliggende stukken gedurende een periode van 6 weken. Binnen deze periode kunt u aan de gemeente Den Haag respectievelijk aan de omgevingsdienst Haaglanden laten weten wat u van de plannen vindt door een zienswijze in te dienen.

Na de inspraakperiode reageert de gemeente in een nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen. Is de gemeenteraad van mening dat adequaat op de zienswijzen is gereageerd, dan zal zij besluiten tot het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn dan echter nog niet onherroepelijk, want ook de besluiten van de gemeenteraad worden eerst nog ter visie gelegd. Dit betekent dat binnen een termijn van 8 weken eventueel nog beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State. Stelt niemand beroep in, dan worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning (naar verwachting omstreeks juli/augustus 2024) onherroepelijk.