Overleg

DRAAGVLAK CREËREN

Om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen plan, voerde WPRI de afgelopen jaren regelmatig overleg met winkeliers, ambulante ondernemers, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en overige omwonenden. Ook werden in diverse stadia van het proces inloopbijeenkomsten georganiseerd waar belangstellenden zich door vertegenwoordigers van WPRI, de architect en de gemeente nader over de plannen konden laten informeren. Op basis van deze overleggen is het plan de afgelopen jaren op diverse punten aangepast.

Verenigingen van Eigenaren

Conform het Projectdocument is voor de realisatie van een nieuw kopgebouw op de huidige locatie van Albert Heijn instemming vereist van de Vereniging van Eigenaren en de drie sub-Verenigingen van Eigenaren van de tegen het kopgebouw aangebouwde appartementencomplexen. Dit betreft de volgende sub-Verenigingen van eigenaren:

  1. Theo Mann Bouwmeesterlaan – huisnummers 19 t/m 49;
  2. VvE Van Neckstraat – huisnummers 136 t/m 152;
  3. VvE Stalpertstraat – huisnummers 115 t/m 151.

Daarnaast moet de Vereniging van Eigenaren instemmen met de uitbreiding van de huidige winkelstrip aan de voor- en achterzijde.

Met de VvE Van Neckstraat en de VvE Stalpertstraat is – behalve over de opzet van het nieuwe kopgebouw – onder meer gesproken over de aansluiting van het kopgebouw op de beide appartementencomplexen.  Met de VvE Theo Mann-Bouwmeesterlaan is daarnaast gesproken over diverse andere onderwerpen, zoals:

  • toevoeging van een droogloopluifel aan de voorzijde van de winkelstrip;
  • uitbreiding van de bestaande winkelstrip aan de achterzijde (Nyelantstraat);
  • verplaatsing van de galerij langs de voordeuren van de maisonnettewoningen en aanleg van individuele daktuinen (voor rekening en risico van WPRI) ;
  • onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van individuele trapopgangen aan de zijde van de Nyelantstraat voor de woningen boven de winkelstrip;
  • aansluiting van de galerij op de entreehal (met lift) van het kopgebouw.