Ontwerp

Parkeren en verkeer

In tegenstelling tot omliggende buurten van Benoordenhout kende Duinzigt tot enkele jaren geleden geen betaald parkeren. Dit had een sterk aanzuigende werking op parkeerders van buiten de buurt. Onderzoek wees zelfs uit dat meer dan 75% van de gratis parkeerplaatsen overdag werd bezet door langparkeerders. Hierdoor was er nauwelijks parkeergelegenheid beschikbaar voor winkelend publiek.

Parkeergarage

Door de geplande bouw van een ondergrondse parkeergarage met 158 plaatsen – waarvan een beperkt deel zal worden toegewezen aan bewoners van de appartementen  – worden langparkeerders geweerd. Parkeren zal voor winkelbezoekers zoveel mogelijk gratis zijn gedurende het eerste uur. Wie langer wil parkeren, moet daarvoor betalen. Vooruitlopend op deze nieuwe situatie geldt sinds 1 oktober 2019 (conform de wensen van omwonenden en winkeliers) rondom het winkelcentrum een zogeheten winkelstraatregime voor maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Mobiliteitsonderzoek

Met het oog op de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan heeft WPRI een mobiliteitsonderzoek laten uitvoeren. Met dit onderzoek is de invloed van de uitbreiding van het winkelcentrum op de verkeersstromen in kaart gebracht. Ook omvat het onderzoek een parkeerbalans op basis waarvan wordt bepaald hoeveel parkeerplaatsen er in de nieuwe situatie nodig zijn.

Verkeersafwikkeling via hoofdroutes

Momenteel zoeken bezoekers, bevoorradend verkeer en langparkeerders via smalle straten kriskras door de buurt hun weg naar het winkelcentrum. Dit zorgt voor overlast en onveilige situaties. Na de herontwikkeling zullen bezoekers en bevoorradend verkeer via de Theo Mann-Bouwmeesterlaan naar het winkelcentrum worden geleid en ook langs de brede en overzichtelijke hoofdroutes weer worden weggeleid. Hierdoor neemt de verkeersveiligheid rond het winkelcentrum toe, ondanks een verwachten toename van het aantal bezoekers.