Ontwerp

Parkeren en verkeer

In tegenstelling tot omliggende buurten van Benoordenhout kent Duinzigt geen betaald parkeren. Dit heeft een aanzuigende werking op parkeerders van buiten de buurt. Onderzoek heeft aangetoond dat zelfs meer dan 75% van de gratis parkeerplaatsen overdag wordt bezet door langparkeerders. Als gevolg daarvan is er nauwelijks parkeergelegenheid beschikbaar voor winkelend publiek. Hieronder kunt u lezen hoe deze onwenselijke situatie in de toekomst kan verbeteren.

Parkeergarage

Met de bouw van een ondergrondse parkeergarage met 156 plaatsen – waarvan 24 voor bewoners van de appartementen  – worden langparkeerders geweerd. Bezoekt u het winkelcentrum, dan mag u de eerste 1,5 uur gratis parkeren. Wie langer wil parkeren, moet daarvoor betalen. Vooruitlopend op de nieuwe situatie heeft de gemeente per 1 oktober 2019 – in overeenstemming met de wensen van omwonenden en winkeliers – rondom het winkelcentrum een zogeheten winkelstraatregime ingevoerd voor maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Mobiliteitsonderzoek

In het kader van de beoogde wijziging van het bestemmingsplan zal WPRI een mobiliteitsonderzoek laten uitvoeren. Met dit onderzoek wordt de invloed van de uitbreiding van het winkelcentrum op de verkeersstromen in kaart gebracht. Ook omvat het onderzoek een parkeerbalans op basis waarvan kan worden bepaald hoeveel parkeerplaatsen er in de nieuwe situatie nodig zijn. Zodra de gemeente het mobiliteitsonderzoek heeft getoetst, zullen de resultaten op deze website worden gepubliceerd.

Verkeersafwikkeling via hoofdroutes

Momenteel zoeken bezoekers, expeditieverkeer en langparkeerders via smalle straten kriskras door de buurt hun weg naar het winkelcentrum. Dat geeft overlast en zorgt voor onveilige situaties. In de nieuwe situatie zullen bezoekers en expeditieverkeer via de Theo Mann-Bouwmeesterlaan naar het winkelcentrum worden geleid en ook langs de brede en overzichtelijke hoofdroutes weer worden weggeleid. Hierdoor zal de verkeersveiligheid rond het winkelcentrum toenemen, ondanks een verwachten toename van het aantal bezoekers.