Ontwerp

Over het Willem Royaardsplein

Het Willem Royaardsplein is van meet af aan het functionele hart van winkelcentrum Duinzigt. Daarnaast heeft het plein zich door de jaren heen ontwikkeld tot dé plek in de buurt waar bewoners elkaar ontmoeten. Niet alleen tijdens het boodschappen doen, maar ook voor een kopje koffie op een terras of een gezellig praatje op een bankje in de zon. In overeenstemming met de wensen van de buurt, de ondernemers en de gemeente zal het plein zijn sociale functie als kloppend hart van de buurt dan ook zeker behouden. En al krijgt het plein in de richting van de Theo Mann-Bouwmeesterlaan een wat meer open karakter: het blijft kleinschalig en gezellig. Ook komen er voldoende mogelijkheden voor horeca met terrasjes en informele comfortabele zitgelegenheden. Kortom: ook ná de herontwikkeling is het Willem Royaardsplein een fijne ontmoetingsplek!

Ontwerpimpressies

In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen WPRI en de gemeente is afgesproken dat de gemeente verantwoordelijk is voor het ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte. Hieronder valt ook de herinrichting van het plein.

Voorlopig ontwerp pleininrichting (versie 07-07-2023)

Tijdens de inloopbijeenkomsten in 2018 toonde de gemeente al enkele indicatieve schetsontwerpen. Deze waren gebaseerd op het Programma van Uitgangspunten (PvU). In de PvU worden onder meer de volgende uitgangspunten benoemd:

 

  1. Het Willem Royaardsplein is primair een winkelplein met goede loop- en zichtlijnen, maar moet ook de uitstraling hebben van een ontmoetingsplek voor alle leeftijds- en doelgroepen;
  2. De Bloemendoos, Vis en Snacks Duinzigt en Döner Take Away kunnen terugkeren op het plein;
  3. Op het plein is – afgestemd op de constructieve mogelijkheden van het plein boven de parkeergarage en rekening houdend met een goede balans tussen bezonning en schaduw – ruimte voor een aantal bomen;
  4. Het plein biedt voldoende ruimte voor zitgelegenheden op horecaterrassen, maar ook voor informele comfortabele zitgelegenheid op bankjes en/of zitranden van plantenbakken;
  5. Er wordt voorzien in voldoende ruimte voor fietsparkeergelegenheid aan de rand van het winkelplein;
  6. De toegankelijkheid voor mindervaliden wordt gewaarborgd;
  7. Er komen parkeerplaatsen voor mindervaliden en parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische auto’s;
  8. Op diverse plaatsen rondom het winkelcentrum komen ondergrondse restafvalcontainers.

Bekijk het voorlopig ontwerp (VO)

Mede op basis van de reacties die tijdens de inloopbijeenkomsten zijn opgetekend, heeft de gemeente een voorlopig ontwerp (VO) voor de pleininrichting uitgewerkt. De meest actuele versie van het VO (30 pagina’s) kunt u hieronder als pdf downloaden.