Ontwerp

Over het Willem Royaardsplein

Het Willem Royaardsplein is van meet af aan het functionele hart van winkelcentrum Duinzigt. Daarnaast heeft het plein zich door de jaren heen ontwikkeld tot dé plek in de buurt waar bewoners elkaar ontmoeten. Niet alleen tijdens het boodschappen doen, maar ook voor een kopje koffie op een terras of een gezellig praatje op een bankje in de zon. In overeenstemming met de wensen van de buurt, de ondernemers en de gemeente zal het plein zijn sociale functie als kloppend hart van de buurt dan ook zeker behouden. En al krijgt het plein in de richting van de Theo Mann-Bouwmeesterlaan een wat meer open karakter: het blijft kleinschalig en gezellig. Ook komen er voldoende mogelijkheden voor horeca met terrasjes en informele comfortabele zitgelegenheden. Kortom: ook ná de herontwikkeling is het Willem Royaardsplein een fijne ontmoetingsplek!

Ontwerpimpressies

In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen WPRI en de gemeente is afgesproken dat de gemeente verantwoordelijk is voor het ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte. Hieronder valt ook de herinrichting van het plein.

Uitgangspunten schetsontwerp pleininrichting

Tijdens de inloopbijeenkomsten in september 2018 toonde de gemeente al enkele indicatieve schetsontwerpen. Deze zijn gebaseerd op het Programma van Uitgangspunten (PvU) waarover de winkeliers, de gemeente en WPRI op dit moment nog in overleg zijn. In de PvU worden onder meer de volgende uitgangspunten benoemd:

  1. Het Willem Royaardsplein is primair een winkelplein met goede loop- en zichtlijnen, maar moet ook de uitstraling hebben van een ontmoetingsplek voor alle leeftijds- en doelgroepen;
  2. De Bloemendoos, Vis en Snacks Duinzigt en Döner Take Away kunnen terugkeren op het plein;
  3. Op het plein is – afgestemd op de constructieve mogelijkheden van het plein boven de parkeergarage en rekening houdend met een goede balans tussen bezonning en schaduw – ruimte voor een aantal bomen;
  4. De huidige bomen rondom het plein worden zoveel mogelijk behouden;
  5. Het plein biedt voldoende ruimte voor zitgelegenheden op horecaterrassen, maar ook voor informele comfortabele zitgelegenheid op bankjes en/of zitranden van plantenbakken;
  6. Er wordt voorzien in voldoende ruimte voor fietsparkeergelegenheid aan de rand van het winkelplein;
  7. De toegankelijkheid voor mindervaliden wordt gewaarborgd;
  8. Er komen parkeerplaatsen voor mindervaliden en parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische auto’s;
  9. Op diverse plaatsen rondom het winkelcentrum komen ondergrondse restafvalcontainers.

Hoe het plein er straks precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Dit hangt namelijk voor een belangrijk deel  af van de wijze waarop de groenvoorziening wordt ingevuld. De tijdens de inloopbijeenkomsten getoonde schetsontwerpen gaven een impressie van de diverse mogelijkheden om het plein een groen karakter te geven. In een volgend ontwerp zullen ook de reacties tijdens de inloopbijeenkomsten worden meegenomen.

Bekijk de schetsontwerpen

Mede op basis van de reacties die tijdens de inloopbijeenkomsten zijn opgetekend, zal de gemeente een voorlopig ontwerp (VO) voor de pleininrichting uitwerken. Dit VO zal vervolgens nader worden besproken in het omgevingsoverleg c.q. in een nader te bepalen commissie. Het resultaat hiervan zal tot slot in een definitief pleinontwerp worden verwerkt.