Nieuws

Nieuwsarchief

Nieuw op het Willem Royaardsplein: Jansen Wijnen

Sinds eind april jl. heeft het Willem Royaardsplein er een nieuwe speciaalzaak bij: Jansen Wijnen. Aan de opening van de wijnspecialist gingen maanden van intensief voorbereiden, verbouwen en inrichten vooraf en dát is absoluut te zien aan het resultaat: een eerlijk...

Lees meer

Appartementen Corbeille in het nieuws

Onlangs verscheen een paginagroot artikel over het nieuwbouwproject Corbeille in de Vastgoedspecial van Den Haag Centraal. In dit artikel lichten makelaar Robert Kuiper van Frisia Makelaars en Gert-Jan Veldkamp van WPRI enkele tipjes van de sluier op met betrekking...

Lees meer

Update projectwebsite winkelcentrum Duinzigt online

Vandaag is de volledig geactualiseerde projectwebsite van winkelcentrum Duinzigt online gegaan. Het ontwerp is ongewijzigd gebleven, maar de inhoud is volledig herzien. Zo bevat de website niet alleen de meest recente projectplanning, maar ook een plattegrond met de...

Lees meer

Open brief aan gemeenteraad Den Haag

Op maandag 1 oktober jl. heeft WPRI de gemeenteraad van Den Haag per brief geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt en het overleg met de ambulante ondernemers. In de brief worden de volgende onderwerp belicht:...

Lees meer

EXTRA INLOOPBIJEENKOMST 13 september a.s.

Op speciaal verzoek zal op donderdag 13 september a.s. in Woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren een EXTRA inloopbijeenkomst plaatsvinden. De locatie voor deze inloopmiddag is gelegen op de begane grond en dus optimaal toegankelijk voor iedereen die wat minder goed...

Lees meer

Aankondiging inloopavond 10 september a.s.

Op maandag 10 september a.s. vindt in ‘In de Tussentijd’ een informatieve inloopavond plaats. Tijdens deze avond presenteren WPRI en de gemeente onder meer de volgende aspecten van de herontwikkeling: Voorlopig Ontwerp van het nieuwe pleingebouw en het kopgebouw...

Lees meer

Winkeliers en bewoners maken bezwaar tegen komst Nibbles

WPRI wil met het aantrekken van een aanvullende horecaonderneming het kwalitatieve horeca-aanbod verbreden en verbeteren om meer keuze te bieden aan het winkelende publiek en werknemers uit de omgeving. Dit stimuleert de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum,...

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomst nader beschouwd

Begin juni jl. hebben gemeente Den Haag en WPRI de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met betrekking tot de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt ondertekend. In deze SOK zijn de afspraken uit het zogeheten projectdocument – dat op 15 februari jl. door de toenmalige...

Lees meer

Overleg WPRI met VvE’s: de stand van zaken

In het projectdocument dat in februari 2018 is vastgesteld, is opgenomen dat de bij het project betrokken VvE’s moeten instemmen met het plan voor herontwikkeling van het kopgebouw, waarin momenteel Albert Heijn en In de Tussentijd zijn gevestigd. De afgelopen maanden...

Lees meer

Memo n.a.v. vergadering Commissie Ruimte d.d. 1 februari 2018

Bij de bespreking van het raadsvoorstel ‘Grondexploitatie Winkelcentrum Duinzigt (Willem Royaardsplein)’ op 1 februari jl. door de Commissie Ruimte kwamen enkele onderwerpen aan bod waarover kennelijk nog steeds vragen en/of misverstanden bestaan. Om voorafgaand aan...

Lees meer

Activiteitencentrum ‘In de Tussentijd’ geopend

Op zaterdag 14 oktober jl. is activiteitencentrum ‘In de Tussentijd’ feestelijk geopend. De nieuwe ontmoetingsplaats voor alle bewoners van Benoordenhout is gevestigd op de voormalige locatie van het snooker- en poolcentrum boven Albert Heijn. Tijdens de feestelijke...

Lees meer

Website winkelcentrum Duinzigt goed bezocht

Om belangstellenden optimaal te informeren over de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt lanceerde WP Retail Invest (WPRI) medio april 2017 de projectwebsite winkelcentrumduinzigt.nl. Nu de website exact vier maanden ‘in de lucht’ is, is het interessant om te...

Lees meer

Koffie of thee mét een taartje terug op het plein

Sinds deze week heeft het Willem Royaardsplein weer een bakker annex lunchroom. Op de vertrouwde plek van zijn voorganger biedt De Bakery een aantrekkelijk en veelzijdig assortiment dat volgens de initiatiefnemers – Michael Boässon en zijn zoon Joris – zeker in de smaak zal vallen. “We willen ons onderscheiden met service, kwaliteit en exclusiviteit”, aldus Michael.

Lees meer

Tweede editie nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid

Op Koningsdag verschijnt de tweede editie van de ‘Nieuwsbrief herontwikkeling winkelcentrum Duinzigt’. De nieuwsbrief wordt huis-aan-huis verspreid onder circa 6.500 huishoudens in heel Benoordenhout. In de nieuwsbrief wordt onder meer uitgebreid ingegaan op de beoogde invulling van de huidige locatie van Albert Heijn.

Lees meer

In de Tussentijd: een dijk van een ruimte

Op de voormalige locatie van het snooker- en poolcentrum wordt momenteel de laatste hand gelegd aan ‘In de Tussentijd’, een initiatief van Koorenhuis. ‘In de Tussentijd’ biedt alle bewoners van Benoordenhout gedurende de herontwikkeling en verbouwing van het winkelcentrum de mogelijkheid om van de royale ruimte boven Albert Heijn een bruisend activiteitencentrum te maken.

Lees meer

“Fijn dat de maandelijkse markt op het plein blijft”

Even deed het gerucht de ronde dat de maandelijkse streek-, kunst-, antiek- en boekenmarkt op het Willem Royaardsplein zou stoppen, maar niets in minder waar. “De markt blijft”, aldus organisator Gea van Vulpen. “En dat is goed nieuws, want de markt voorziet écht in een behoefte!”

Lees meer

Raad wil geen tweede super op Willem Royaardsplein

De buurt is tegen en de meerderheid van de gemeenteraad vooralsnog ook: er moet geen tweede supermarkt komen op het Willem Royaardsplein. Dat bleek woensdagmorgen in een vergadering van de raadscommissie Ruimte. Aan de orde was het plan voor de vernieuwing van het winkelcentrum, dat officieel ‘Duinzigt’ heet.

Lees meer

Meer vertrouwen in bouwplannen winkelcentrum Duinzigt

Wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) krijgt meer regie over de nieuwbouwplannen voor winkelcentrum Duinzigt in het Benoordenhout. Omwonenden en ondernemers van het winkelcentrum maken zich grote zorgen over de nieuwbouwplannen die een projectontwikkelaar heeft gemaakt. Maar nu de gemeente zich meer gaat bemoeien met het project, hebben betrokkenen meer vertrouwen.

Lees meer