Om beter te kunnen inspelen op de behoeften van de bezoekers van haar winkelcentra, maakt WP Retail Invest regelmatig gebruik van een enquêtezuil van onafhankelijk onderzoeksbureau Locatus. Via deze zuil kunnen bezoekers door middel van een vragenlijst hun mening geven over diverse onderwerpen. Van oktober 2022 tot januari 2023 stond de enquêtezuil al eens op het Willem Royaardsplein. Eind september 2023 keerde de enquêtezuil terug en de resultaten onderstrepen dat winkelcentrum Duinzigt écht toe is aan een grondige herontwikkeling.

Goede respons
Tussen eind september 2023 en eind april 2024 openden 4.270 bezoekers de online vragenlijst en dat is een behoorlijk hoge deelname! Driekwart van hen bezoekt het winkelcentrum minimaal eenmaal per week tot dagelijks en kent de lokale situatie dus goed.

Beveelt u een bezoek aan winkelcentrum Duinzigt aan?
De openingsvraag van de enquête moest worden beantwoord door het aanklikken van een gekleurde smiley volgens de zogeheten Net Promoter Score (NPS). Deze score kan variëren van -100 tot +100. Elk resultaat boven 0 is positief. De gemiddelde NPS-score voor Duinzigt kwam in april 2024 uit op -8. Dat is weliswaar  beter dan een jaar eerder (score: -26), maar toch is er nog volop ruimte voor verbetering!

Wat is het meest positieve punt van het winkelcentrum? En wat is het grootste verbeterpunt?
Deelnemers die een bezoek aan winkelcentrum Duinzigt aanraadden (groene smiley), gaven aan het winkelaanbod het hoogst te waarderen. Deelnemers die een bezoek aan het winkelcentrum afraadden (gele of rode smiley), noemden het winkelaanbod – naast de sfeer en de uitstraling – juist als een van de grootste verbeterpunten.

Welk winkelaanbod zou u de beste toevoeging voor dit winkelcentrum vinden?
Bovenaan het verlanglijstje van de deelnemers aan de enquête staat een extra supermarkt. Hier worden Lidl, Ekoplaza, Jumbo en Hoogvliet (in willekeurige volgorde) het vaakst genoemd. Andere branches die men volgens de enquêteresultaten graag naar het Willem Royaardsplein ziet komen, zijn kleding, schoenen, versproducten en horeca.

Is dit de belangrijkste locatie voor uw dagelijkse boodschappen?
Uit het onderzoek blijkt dat het Willem Royaardsplein in april 2024 voor 44% van de deelnemers de belangrijkste locatie is voor het doen van de dagelijkse boodschappen. In december 2023 lag dit aandeel nog op circa 66%, maar sindsdien daalde dit cijfer elke maand.

VERVOLGONDERZOEK
Op 30 april jl. is het onderzoek afgesloten en is de enquêtezuil naar een ander winkelcentrum van WPRI verplaatst. In de loop van 2025 zal de enquêtezuil voor een vervolgpeiling opnieuw op het Willem Royaardsplein worden geplaatst.