Op woensdag 19 oktober jl. heeft de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Den Haag – na het doorvoeren van diverse wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp – haar akkoord gegeven aan het definitief ontwerp (DO) voor de herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum Duinzigt. Dit betekent dat het ontwerp wat de commissie betreft voldoende in overeenstemming is met de Welstandsnota van de gemeente Den Haag.

Op grond van enkele eerdere adviezen van de commissie bracht de architect onder andere meer rust in het gevelbeeld van het pleingebouw aan de zijde van de American Protestant Church, waardoor deze gevel zich beter verhoudt tot de kerk. Ook is de expeditie meer geopend om het risico op ‘verrommeling’ te verkleinen. Het kleine paviljoen aan de zijde van de Theo Mann Bouwmeesterlaan kreeg bovendien dezelfde vormgeving als het grote paviljoen aan de zijde van de Esther de Boer van Rijklaan, wat resulteert in een harmonischer beeld op het plein.

De laatste adviezen van de commissie hadden met name betrekking op de groene invulling van het dak van het nieuwe pleingebouw, het behoud van bestaand groen en de uitvoering van de gevels van de nieuwbouw. Met de meest recente aanpassingen van het ontwerp is blijkens het rapport van de commissie ruimschoots aan deze adviezen voldaan.

Uit het commissierapport
“De groene delen van het dak zijn overtuigend uitgewerkt met een watergeefsysteem en voldoende gronddekking, waarmee de beoogde beplanting en daarmee een hoogwaardige woonkwaliteit zijn geborgd.”

“Voor een geslaagde inpassing van het complex in de omgeving is behoud van zo veel mogelijk bestaand groen belangrijk. De uitkragende balkons in de bocht van de Theo Mann Bouwmeesterlaan zijn komen te vervallen, waarmee de bomen hier in hun huidige vorm behouden zullen blijven. Door het vervallen van de balkons is aan deze zijde een overtuigende stedelijke gevel ontstaan.”

“De bemonsterde steen beoordeelt de commissie positief. De basistoon met de enkele donkere nuance is goed.”