Ontwerp

Toelichting op het plan

Het plan voor de herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum is het resultaat van intensief overleg met afgevaardigden van een groot aantal belanghebbenden, waaronder direct omwonenden, diverse organisaties in de buurt, wijkvereniging Benoordenhout, stadsdeel Haagse Hout, diverse VvE’s, de winkeliers en de gemeente. Na het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten hebben enkele aanpassingen uiteindelijk geleid tot een uitgebalanceerd plan.

Het plan voor winkelcentrum Duinzigt omvat de volgende elementen:

  1. Sloop van de vrijstaande paviljoens;
  2. Bouw van een ondergrondse parkeergarage met 158 plaatsen;
  3. Bouw van een nieuw pleingebouw tegenover de huidige winkelstrip met winkelruimte en 24 appartementen;
  4. Renovatie en uitbreiding (met circa 500 m2) van de huidige winkelstrip aan voor- en achterzijde;
  5. Herinrichting van het plein met onder meer een paviljoen, een kiosk, diverse zitjes, terrassen, bomen, beplanting en bestrating;
  6. Sloop van de huidige AH-locatie en bouw van een nieuw kopgebouw met winkelruimte, 15 appartementen en een kelderverdieping.

Pleingebouw

Het nieuwe pleingebouw kent een trapsgewijze opbouw. Op de begane grond komen een nieuwe gelijkvloerse Albert Heijn van 2.295 m2 en drie andere winkelruimten (totaal 745 m2). Boven de winkels worden – verdeeld over drie bouwlagen – in totaal 24 appartementen gerealiseerd. Aan de Esther de Boer-van Rijklaan krijgt het gebouw één woonlaag met twee appartementen. Het middendeel telt zowel aan de pleinzijde als aan de zijde van de Amerikaanse kerk twee woonlagen. Aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan bereikt het pleingebouw met een beperkte derde woonlaag met twee appartementen een maximale hoogte van circa 14,00 meter. Onder het pleingebouw wordt een 1-laags parkeerkelder gebouwd die doorloopt onder het huidige plein.

Kopgebouw

Als slotakkoord van de herontwikkeling zal op de huidige locatie van Albert Heijn een aansprekend kopgebouw verrijzen met circa 1.170 m2 winkelruimte op de begane grond, 260 m2 magazijnruimte in de kelder en 100 m2 sociale ruimte op de verdieping. Boven de winkels worden vier bouwlagen met in totaal 15 appartementen gerealiseerd. Het kopgebouw rust op een nieuwe kelderverdieping met eigen parkeervoorzieningen en bergingen voor de appartementen en magazijnruimte voor de winkels. Met een hoogte van circa 16,50 meter heeft het kopgebouw een belangrijke stedenbouwkundige functie: het wordt hét herkenningspunt van het Willem Royaardsplein en vormt tevens een krachtig accent tussen de andere hoge gebouwen in de directe nabijheid.

Functionele aspecten

De toevoeging van de appartementen boven de winkels vergroot de levendigheid én de leefbaarheid van het winkelcentrum buiten de openingstijden van de winkels. Dit heeft een positief effect op de sfeer van het plein. Daarnaast komt het plan hiermee tegemoet aan de grote vraag naar kwalitatief hoogwaardige appartementen in de wijk Benoordenhout.