Ontwerp

Parkeren en verkeer

In tegenstelling tot omliggende buurten van Benoordenhout geldt voor Duinzigt geen systeem van betaald parkeren of parkeervergunningen. Hierdoor worden de gratis parkeervoorzieningen veel gebruikt door mensen die niet speciaal het winkelcentrum bezoeken. Onderzoek toont aan dat meer dan 75% van de parkeerplaatsen rond het winkelcentrum overdag wordt bezet door langparkeerders. Met de bouw van een ondergrondse parkeergarage (circa 154 plaatsen) kunnen langparkeerders worden geweerd. Bezoekers van het winkelcentrum zullen de eerste 1 à 1,5 uur gratis mogen parkeren.

Meer bezoekers

Het is een feit dat de uitbreiding van het winkeloppervlak van circa 5.000 m2 naar circa 7.000 m2 tot meer bezoekers zal leiden. Dat is ook de bedoeling, want stijgende bezoekersaantallen zijn broodnodig om de toekomst voor het winkelcentrum en de winkeliers te kunnen waarborgen. Naar verwachting zal het aantal verkeersbewegingen hierdoor naar verhouding iets toenemen.

Hogere verkeersveiligheid

Ondanks de te verwachten toename van het aantal bezoekers zal de verkeersveiligheid rondom het winkelcentrum verbeteren. Momenteel zoeken bezoekers, expeditieverkeer én langparkeerders namelijk via smalle straten kriskras door de buurt hun weg naar het winkelcentrum en de gratis parkeerplaatsen en dát geeft veel overlast. Door in de nieuwe situatie de brede en overzichtelijke Theo Mann-Bouwmeesterlaan optimaal te benutten, zullen bezoekers en expeditieverkeer snel en veilig naar het winkelcentrum worden geloodst en weer weggeleid.